Audyt rodo

Czym są cyberataki i jak wpływają na firmy prawnicze?

Cyberataki to między innymi próby zawłaszczenia sobie nieswoich danych poprzez włamanie się do systemu słabo zabezpieczonych firm. Na początku roku 2020 rozpoczął się tragiczny w skutkach wzrost tego rodzaju działań. W dużej mierze dotknęło to właśnie branżę prawniczą, która na samym początku lockdown’u zaobserwowała wzrost tego rodzaju działań…

Polscy przedsiębiorcy nie przeprowadzają konsultacji przed wdrożeniem usług czy produktów

Wprowadzając na polski rynek nowe produkty bądź narzędzia informatyczne należy, przeprowadzić uprzednie konsultacje z organem nadzorczym w zakresie pojawienia się ryzyka naruszenia wolności i praw osób – jakim może być na przykład wyciek danych osobowych. Obowiązek ten został wprowadzony wdrożonym RODO. Obowiązek przeprowadzania uprzednich…

SGGW w Warszawie otrzymała karę za naruszenie zasad poufności i przetwarzania danych osobowych

W listopadzie 2019 roku UODO otrzymało zgłoszenie o naruszenie ochrony danych osobowych kandydatów na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Naruszenie owe miało związek z kradzieżą prywatnego laptopa jednego z pracowników uczelni. Laptop wykorzystywany był również do czynności służbowych, między innymi…

Kara dla Morele.net – skarga na decyzję UODO oddalona

Dnia 3 września 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) ogłosił wyrok dotyczący skargi złożonej przez spółkę Morele.net. Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), według której spółka miała zapłacić wysoką administracyjną karę pieniężną. Zgodnie z decyzją…
Menu