Urząd Ochrony Danych Osobowych szkoli uczniów i nauczycieli w Sieradzu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych realizując działania edukacyjne podnosi świadomość społeczną dotyczącą ochrony danych osobowych w ramach różnych projektów.

Jednym z nich jest program „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zapoczątkowany w 2009 r., którego celem jest wspieranie szkół i placówek na terenie całego w popularyzowaniu wiedzy o danych osobowych i dbaniu o prywatność uczniów. Do programu mogą zgłosić się szkoły poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia na stronie Urzędu. Regulamin jak i szczegółowe informacje przekazywane są przez Urząd w okresie rozpoczęcia roku szkolnego.

W ubiegłym tygodniu o prywatności dzieci przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych opowiadali w Sieradzu w ramach IX Edycji programu organizowanego w roku szkolnym 2018/2019. Na konferencji przypomniano, że obowiązek informacyjny powinien być realizowany podczas zbierania danych, czyli w czasie rekrutacji uczniów do szkoły (np. na formularzach zgłoszeniowych). Zwrócono również uwagę, że przy wprowadzeniu monitoringu wizyjnego konieczna jest konsultacja z organem prowadzącym szkołę, radą pedagogiczną, radą rodziców, a także samorządem uczniowskim – co zostało uregulowane w prawie oświatowym (art. 108a Prawa oświatowego). Ponadto odniesiono się do badania EU Kids Online 2018, według którego co piąty uczeń (w wieku 11-17 lat) korzysta z internetu ponad 6 godzin w dzień weekendowy, a co czwarty ponad 5 godzin w dni robocze. Dlatego ważnym aspektem edukacji jest podnoszenie ich świadomości, by pochopnie nie udostępniali swoich danych. Według raportu jednym z większych zagrożeń jest użycie osobistych informacji niezgodnie z wolą osoby, która je wprowadziła – taka sytuacja dotknęła 8,7% badanych uczniów. Wspomniany raport można znaleźć na tutaj.

W ramach programu czekają nas jeszcze dwa ogólnopolskie konkursy organizowane przez Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeden dla szkół/ośrodków i drugi dla uczniów. O laureatach z ubiegłego roku możemy przeczytać na stronie programu.

O wszystkich minionych wydarzeniach IX Edycji programu dowiemy się z jego strony.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/213/854.

Latest posts by Przemysław Siarka (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu