Czy informacja o wynagrodzeniu pracownika jest poufna?

Zgodnie z przepisami, informacja o wynagrodzeniu pracownika to dane osobowe i w myśl kodeksu Pracy podlega ochronie. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia pracownika może wynikać jedynie ze szczególnych przepisów i wówczas będzie to zgodne z prawem. Bardzo ważny jest również fakt, że udostępnianie informacji o wynagrodzeniu to przetwarzanie danych osobowych, a więc z racji tego podlega to pod przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Problem z ujawnianiem wysokości pensji pojawia się w momencie, gdy będzie chodzić o konkretnego pracownika. Jak wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz UODO ochronie podlegają informacje o osobie fizycznej, które pomagają w jej zidentyfikowaniu. Jeżeli natomiast do publicznej wiadomości podawane są zbiorcze dane o wynagrodzeniu konkretnej grupy pracowników bądź o tzw. widełkach zarobków, nie podlegają one ochronie.

Od powyższej zasadny ochrony danych o wynagrodzeniu są jednak wyjątki takie jak: przekazywanie informacji w związku z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne, informacje o zaliczkach na podatek dochodowy lub informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych. Również dane o wynagrodzeniu konkretnego pracownika w niektórych przypadkach mogą być podane do wiadomości publicznej. Wtedy taka sytuacja będzie podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, która ma podstawę w art. 23 ust. 1 pkt. 2 uodo. Artykuł ten określa, że jeśli udostępnienie takich informacji jest konieczne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa to jest to dopuszczalne.

Zapis o zachowaniu wysokości wynagrodzenia w tajemnicy ma zastosowanie, nie tylko do pracodawcy, ale również do pracownika. Często w umowie lub regulaminie firmy występuje klauzula o zakazie rozpowszechniania informacji o otrzymywanej pensji. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że Kodeks Pracy nie reguluje takiego prawa, ani nie precyzuje kar, za jego naruszenie, wiec, jeżeli pracodawca zamierza wyciągnąć konsekwencje za nieprzestrzeganie zapisu, musi liczyć się z tym, że pracownik ma prawo zgłosić sprzeciw, a nawet wnieść pozew do sądu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu