Kim jest KIOD? Podsumowanie rocznej działalności. Wytyczne dotyczące monitoringu.

KIOD jest Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych do którego może zwrócić się każdy, kto stwierdzi, że jego prawo zostały naruszone. Jest on niezależnym organem monitorującym i zapewniającym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur. Czyli można uznać, że stanowi katolicki odpowiednik Prezesa UODO, jednak KIODO nie może nałożyć kar finansowych na administratorów danych osobowych, co nie oznacza, że nie może nałożyć innych sankcji. Administratorzy mogą oczywiście wyznaczyć IODa (Inspektora Ochrony Danych), a gdy przetwarzanie odbywa się na dużą skalę – jest to nawet obowiązkowe, na co wskazuje art. 30 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.

Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych jest ks. dr hab. Piotr Kroczek, który na stanowisko został powołany 2 maja 2018 r. przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski. W ostatnich dniach złożył podsumowanie rocznej działalności (2.05.2018 r. – 6.06.2019 r.). Jak możemy przeczytać, KIOD w tym czasie rozpowszechniał wiedzę o ochronie danych osobowych w Kościele katolickim oraz doradzał administratorom danych i innym podmiotom przetwarzającym. Kadencja KIOD trwa 4 lata – zgodnie z art. 36 ust. 1 Dekretu.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem, KIOD miał bardzo pracowity rok. Wydał ponad 250 interpretacji w ramach doradzania administratorom i podmiotom przetwarzającym, prowadził szkolenia oraz wydał, przy współpracy z UODO, Praktyczne wskazania z dnia 13 maja 2019 r. z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego. Dokument napisany bardzo przystępnym językiem potwierdza, że w ramach spełnienia obowiązku informacyjnego w przypadku zastosowania monitoringu wizyjnego, wystarczającym będzie jego warstwowa wersja, tzn.:
1) zamieszczenie piktogramów oznaczających monitoring lub napisu „Obiekt monitorowany” lub jemu podobnym oraz
2) przekazanie w sposób zwięzły podstawowych informacji o
a) administratorze,
b) celu monitoringu,
c) zakresie monitoringu,
d) tym, gdzie można uzyskać dalsze informacje, których przekazanie jest wymagane prawem (najczęściej będzie to u administratora).
Zgodnie z pkt. 2.3. wskazówek, można także dodać informację o czasie przechowywania nagrań.

Ponadto możemy w nim przeczytać, że KIOD zakończył osiem postępowań wszczętych w wyniku zgłoszenia naruszenia ochrony danych. W jednej z tych spraw KIOD nakazał przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w trzech przypadkach poza nakazem przywrócenia stanu zgodnego z prawem, KIOD poinformował przełożonych hierarchicznych o możliwości popełnia przestępstwa kanonicznego przez przedstawiciela administratora i wnioskował o ukaranie. Ostatecznie w jednej sprawie zastosowano środek dyscyplinarny, a w czterech innych sprawach w ogóle nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Źródło:
Kościelne RODO: Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
Strona KIOD: https://kiod.episkopat.pl/
Wywiad z KIOD: https://opoka.news/ks-dr-hab-piotr-kroczek-kosciol-bedzie-skutecznie-chronil-dane-osobowe
Sprawozdanie z działalności KIOD: https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/09/Sprawozdanie-KIOD-za-2018-2019.pdf
Wytyczne w zakresie monitoringu: https://www.diecezja.swidnica.pl/images/IOD/Praktyczne_wskazania_w_zwi%C4%85zku_z_wykorzystaniem_monitoringu_wizyjnego.pdf

Latest posts by Przemysław Siarka (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu