Przetwarzanie danych przez agencje zatrudnienia po wejściu RODO

Zapewne wielu ludzi spotyka się z nagminnym zwyczajem, jakim jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych przez przyszłego pracodawcę. Wchodząca w maju dyrektywa RODO zdecydowanie zabrania takich praktyk z uwagi na to, że administrator danych, a w tym przypadku pracodawca, pozyskuje dane, które są mu zbędne w procesie rekrutacyjnym.

Agencje zatrudnienia to przedsiębiorstwa, które ze względu na to, że przetwarzają bardzo wiele danych osobowych są szczególnie poddane kontroli dotyczącej ochrony danych osobowych. Unijna dyrektywa wymuszać będzie na agencjach spore zmiany.

Jak wspomnieliśmy wiele agencji często popełnia błąd, kserując dokumenty tożsamości. Regulacja Ochrony Danych Osobowych przewiduje dla tego rodzaju praktyk osobny zapis „dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane”. Oznacza to kontrolę dotyczącą tego, czy agencje pracy gromadzą i przetwarzają tylko te dane, które są rzeczywiście niezbędne do realizacji konkretnego celu.

Ważne jest również, aby określić na jaką skale działa firma, czy jest to zasięg regionalny, ogólnokrajowy czy międzynarodowy. To szczególnie ważne, ponieważ opisanie skali działalności pomoże określić, czy agencja będzie musiała powołać dodatkową osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych kandydatów, czyli tzw. Inspektora danych osobowych.

RODO przewiduje także obowiązek informacyjny podczas pozyskiwania danych osobowych. Znaczy to, że należy poinformować kandydata o tożsamości i danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za rekrutację, celach dla jakich będą przetwarzane jego dane, podstawach prawnych tego przetwarzania oraz wskazać organ, któremu dane będą przekazywane. Udzielenie tych informacji powinno mieć miejsce najpóźniej w chwili ich zebrania.

 

Link: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1112076,ochrona-danych-osobowych-w-agencjach-zatrudnienia-a-rodo.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed