Przetwarzanie danych osobowych

Audyt rodo, RODO

Przetwarzanie danych osobowych

przetwarzanie danych osobowychPrzetwarzaniem danych osobowych określamy wykonywanie jednej z czynności wymienionej w art. 4 ust. 2 RODO. Określona tam definicja „czynności przetwarzania” jest bardzo szeroka i oznacza:

operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Aby przetwarzać dane osobowe wystarczy wykonywać tylko jedną z tych czynności, wówczas stajemy się albo administratorem danych albo podmiotem przetwarzającym w zależności od tego czy pracujemy dla siebie czy jako podwykonawca.

Bardzo często spotykamy się z twierdzeniem, ja nie przetwarzam danych (np. informatyk) ja tylko pomagam pani księgowej w systemie Płatnik. Takie wsparcie to nic innego jak realizowanie czynności przeglądanie w myśl definicji powyżej. Więc skoro zachodzi przetwarzanie przez podwykonawcę – konieczna jest umowa powierzenia.

Z takimi samymi argumentami spotykamy się również w przypadku hostingu baz danych (sklepów, stron na których są przechowywane dane z formularzy kontaktowych, serwisów do trzymania backup’ów , dzienników elektronicznych itp.) gdzie podwykonawca tłumaczy się, że on nie przetwarza danych ponieważ ich nie widzi, nie modyfikuje ani w żaden sposób ich nie „obrabia”. Taki podwykonawca z całą pewnością przetwarza dane osobowe gdyż realizuje co najmniej czynności: przechowywanie, udostępnianie (właścicielowi), usuwanie czy niszczenie.

Nasze Centrum wykonuje wdrożenia procesów ochrony danych osobowych już od 950 zł np. dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
a dla innych przedsiębiorców od 1800 zł. Zapraszamy do kontaktu.

Przetwarzanie danych osobowych zachodzi więc wszędzie gdzie mamy do czynienia z danymi osobowymi , co czyni nas albo administratorami albo podmiotami przetwarzającymi. W obu przypadkach obowiązuje nas wdrożenie procesów ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych to proces

Dlatego też należy przeanalizować jego składowe, opisać w dokumentacji i w politykach jego przebieg, wykonać analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych w tym procesie a na jej podstawie wdrożyć środki ochrony. Jeżeli pracujemy jako podwykonawca, to taką czynność przetwarzania danych osobowych wraz z administratorami (klientami dla których pracujemy) należy umieścić w prowadzonym rejestrze kategorii czynności przetwarzania.

procesy przetwarzanie danych osobowych

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu