Inspektor danych osobowych jako pracownik samorządowy

GIODO wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie prac, które dadzą możliwość jednostkom samorządu terytorialnego zatrudnienie inspektora ochrony danych na samodzielnym stanowisku. Wynika to z wprowadzanych niebawem przepisów RODO i faktu, że nakładają one na sektor publiczny obowiązek powołania nowej funkcji.

Nowelizacja przepisów jest koniecznością, aby jednostki terytorialne nie miały problemu z zatrudnieniem IOD na samodzielnym stanowisku pracy. Powołanie takiej funkcji po 25 maja stanie się obowiązkiem. Obecnie samorządy zadania dotyczące ochrony danych zlecają pracownikom na innych stanowiskach lub powierzają je firmie zewnętrznej.

Generalny inspektor ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, że nie będzie możliwe rozwiązanie problemu braku stanowiska w wykazie poprzez działania pozalegalizacyjne. Powodem są przepisy, które przewidują wymagania dla nowopowstającego stanowiska, jest to m.in.: wynagrodzenie pracowników samorządowych oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne stawiane nowemu pracownikowi.

Osoba, która będzie sprawować funkcję inspektora ochrony danych, musi:

  • podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub administratorowi danych,
  • mieć zapewnioną niezależność w wykonywaniu zadań,
  • dysponować czasem wystarczającym do wykonywania zadań przy uwzględnieniu liczby obowiązków.

Kandydat, który zechce starać się o stanowisko IOD, będzie musiał wykazać się znajomością krajowych i europejskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ich przetwarzania i przede wszystkim bezpieczeństwa.

Obowiązki związane z tym stanowiskiem to:

  • szkolenia personelu w zakresie przetwarzania danych,
  • informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach wynikających z rozporządzenia,
  • prowadzenie systematycznych kontroli w organizacji, w której pracownik jest zatrudniony,
  • udzielanie na żądanie zleceń związanych z oceną skutków oraz monitorowanie ich wykonania (tylko w wypadku, jeśli ciąży na administratorze danych obowiązek przeprowadzania oceny skutków przetwarzania).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu