Czym jest kradzież tożsamości?

Kradzież tożsamości, czy też inaczej przejęcie tożsamości to przestępstwo internetowe dotyczące coraz większej grupy osób. Z badań wynika, że ofiary najczęściej zostają okradzione ze środków znajdujących się na rachunku bankowym.

Komisja Wspólnoty Europejskiej zdefiniowała ten czyn jako „wykorzystywanie identyfikacyjnych danych personalnych np. numer karty kredytowej jako narzędzia do popełnienia innych przestępstw”. W prawie polskim kradzież tożsamości można analizować na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Kodeksu Karnego.

Kradzież danych, jako że jest przestępstwem regulowanym Kodeksem Karnym, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Przepisy odnoszą się bezpośrednio do przejęcia danych osobowych w art. 19a§2 „karze podlega ten, kto podszywa się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane w celu wyrządzenia szkody majątkowej, lub osobistej”. Dodatkowo karze podlegają również osoby, które dopuszczą się przestępstwa przeciwko ochronie danych i wiarygodności dokumentów:

art. 267 – „Karze pozbawienia wolności podlegają osoby, które bez uprawnienia uzyskują dostęp do informacji dla nich nieprzeznaczonej, (…) w tym w szczególności poprzez przełamanie albo ominięcie (…) informatycznych zabezpieczeń; uzyskały dostęp do całości lub części systemu informatycznego,”

art. 270 – „Kodeks Karny stanowi, iż każdy, kto w celu użycia za autentyczny, podrabia, przerabia lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przejęcie tożsamości dokonywane jest najczęściej poprzez uzyskiwanie informacji dzięki takim metoda jak: wirusy komputerowe, tzw. konie trojańskie czy techniki, które wykorzystują naiwność i niewiedzę użytkowników sieci. Coraz bardziej popularnym sposobem jest również tzw. phishing, stosowany zazwyczaj w serwisach bankowych, polegający na tworzeniu łudząco podobnych do oryginału, stron internetowych i pozyskiwanie w ten sposób danych.

Niestety pomimo współczesnego rozwoju techniki żadne zabezpieczenie nie jest w stanie całkowicie ochronić przed cyberatakiem. Najważniejsze jest więc, by zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z serwisów przechowujących dane osobowe.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu