Rodzaje danych osobowych: dane zwykłe, a dane wrażliwe

Dane osobowe są zdefiniowane jako wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni. W Ustawie o Ochronie Danych Osobowych wyróżnia się dwa rodzaje danych: dane zwykłe oraz dane zwane wrażliwymi, czyli takie, które podlegają szczególnej ochronie.

Każdy obywatel posiada szereg informacji, które są istotne dla ochrony jego prywatności. Są to dane szczególnie chronione. Jak podaje art. 27 ust. 1 UODO informacjami o specyficznym znaczeniu, są informacje: o pochodzeniu rasowym, o poglądach politycznych, o stanie zdrowia i nałogach, o skazaniach oraz o orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym. Dane te z zasady nie mogą być przetwarzane, poza kilkoma wyjątkami wskazanymi w ustawie. Ważne jest, aby do katalogu danych poufnych nie zaliczać informacji tzw. drażliwych, czyli tych o wieku, stanie cywilnym, majątku czy informacjach bankowych.

W ustawie odnaleźć można znaczące różnice odnośnie obu rodzajów danych. Jedną z najistotniejszych jest zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda w przypadku zwykłych danych może zostać wyrażona w dowolnej formie, natomiast jeżeli chodzi o dane wrażliwe akceptacja, musi zostać sformułowana w formie pisemnej.

Inne różnice wynikające z przetwarzania powyższych odmian informacji to legalność. W przypadku danych wrażliwych zapis dotyczący jawności ich wykorzystywania opisuje art. 27 ust 2 UODO, w którym za cele przetwarzania podaje się: ochronę stanu zdrowia, zatrudnienie lub badania naukowe.

Szczególnym wymaganiem dotyczącym danych poufnych jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony ich przetwarzania na wysokim poziomie.

Zgodnie z regulacjami prawnymi nt. ochrony danych wrażliwych, szczególna odpowiedzialność za ochronę prywatności w tym zakresie spoczywa na Administratorze Danych Osobowych.

Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności informacji w sposób gwarantujący poszanowanie wolności obywateli. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki rejestracji zbioru danych w GIODO, przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji, kontroli operacji na danych oraz określeniu poziomów bezpieczeństwa przetwarzania wrażliwych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu