Jakie dane osobowe i dla jakich celów przetwarzane są w Systemie Informacyjnym Schengen?

Jakie dane osobowe i dla jakich celów przetwarzane są w Systemie Informacyjnym Schengen?

SIS II zawiera wpisy dotyczące osób lub przedmiotów, które podlegają następującym kategoriom:

 • Odmowa pozwolenia na wjazd lub pobyt (Art. 24 rozporządzenia SIS II) – wpisy te dotyczą obywateli państw trzecich, którzy nie są uprawnienie do wjazdu bądź pobytu na terytorium strefy Schengen;
 • Osoby poszukiwane w celu aresztowania (Art. 26 Decyzji SIS II) – wpisy te dotyczą osób, wobec których wydano Europejski Nakaz Aresztowaania lub wniosek ws. ekstradycji;
 • Osoby zaginione (Art. 32 Decyzji SIS II) – celem tych wpisów jest odnalezienie osób zaginionych, w tym dzieci, i objęcie ich odpowiednią ochroną, jeśli jest to konieczne;
 • Osoby, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej (Art. 34 Decyzji SIS II) –  celem tych wpisów jest miejsca zamieszkania lub pobytu osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej np. świadków lub osób, którym ma zostać doręczone wezwanie do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności;
 • Osoby lub przedmioty wprowadzane w celu przeprowadzania kontroli niejawnych lub kontroli szczególnych (Art. 36 Decyzji SIS II). – celem tych wpisów jest uzyskanie informacji o osobach lub przedmiotach w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego lub narodowego;
 • Przedmioty przeznaczonych do zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym (Art. 38 Decyzji SIS II) – wpisy te dotyczą przedmiotów np. pojazdów, dokumentów podróżnych, kart kredytowych, tablic rejestracyjnych, które są poszukiwanych w celu ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym.

Zgodnie z art. 20 Decyzji SIS II i art. 20 Rozporządzenia SIS II informacje o osobach, w odniesieniu do których dokonano wpisu, nie zawierają innych danych niż:

 1. imię i nazwisko, pseudonimy;
 2. wszelkie szczególne, obiektywne cechy fizyczne niepodlegające zmianom;
 3. miejsce i data urodzenia;
 4. płeć;
 5. fotografie;
 6. odciski palców;
 7. obywatelstwo;
 8. informacja, czy dana osoba jest uzbrojona, agresywna lub czy jest uciekinierem;
 9. powód wpisu;
 10. organ dokonujący wpisu;
 11. odesłanie do decyzji będącej powodem wpisu;
 12. działania, jakie należy podjąć;
 13. odsyłacz do innych wpisów dokonanych w SIS II;
 14. rodzaj przestępstwa.

Źródło: https://giodo.gov.pl/pl/380/1545

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu