EDPB prowadzi konsultacje społeczne dla nowych kodeksów postępowania

Oficjalnie ogłoszono możliwość zgłaszania uwag dotyczących Wytycznych 4/2021 w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzi przekazywania.
Każdy obywatel UE może przekazać swoje spostrzeżenia za pośrednictwem serwisu https://edpb.europa.eu/

Terminy składania uwag do EDPB

Wnioski do nowego kodeksu postępowania instytucja przyjmuje do dnia 1 października. W celu przekazania swoich uwag należy skorzystać z witryny https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/reply-form_pl?node=1917. Opublikowany pod tym adresem formularz umożliwia przesłanie komentarzy, które w późniejszym terminie mogą zostać opublikowane na stronie EROD.

Wkład społeczny w Wytyczne 4/2021

Organ przyjął, że przesyłane przez zainteresowanych komentarze będą sprawdzane przez pracowników sekretariatu EROD. Nieautoryzowane zgłoszenia będą usuwane. Merytoryczne uwagi zostaną jednak udostępnione opinii publicznej bezpośrednio na stronie konsultacji publicznych EROD. Instytucja deklaruje, że ich forma nie będzie w żaden sposób zmieniana.

Zakres wytycznych 4/2021 RODO

Jak podaje EDPB, konieczne jest przygotowanie szczegółowych wytycznych dotyczących interpretacji art. 40 ust. 3 RODO. Obecne regulacje dopuszczają bowiem jako formę zabezpieczeń kodeksy postępowania. Ich stosowanie jest możliwe w przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Zgodnie z RODO zatwierdzone przez podmioty z państw trzecich kodeksy można uznawać za mechanizm zabezpieczający przekazywanie danych. Taka praktyka według EROD spełnia wymagania stawiane przez 46 ust. 2 lit. e) RODO.

Niezbędne jest jednak uzupełnienie podstawy prawnej o ogólne ramy przyjmowania kodeksów postępowania. W tym właśnie celu mają być przyjęte nowe Wytyczne EROD 4/2021. Poświęcone one będą ściśle kwestiom dotyczącym odpowiedniego tworzenia tego typu kodeksów. Ułatwią tym samym właściwe stosowanie narzędzi przekazywania danych.

Źródło:

  1. https://uodo.gov.pl/pl/138/2122
  2. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers_pl

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu