Sposób informowania o wynikach rekrutacji do żłobka

Większość rodziców musi posyłać swoje dzieci do żłobków. Często zdarza się, że ilość miejsc jest w nich ograniczona i przeprowadzane są rekrutacje. Natomiast o ich wynikach rodzice są informowani telefonicznie czy nawet za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kwestia ta zaczęła budzić spore wątpliwości, dlatego został przeprowadzony audyt ochrony danych osobowych.

Podstawy prawne dotyczące informowania rodziców o wynikach rekrutacji

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wciąż napływają liczne zapytania na temat wdrożonego RODO, a informowania telefonicznego lub mailowego o wynikach postępowania rekrutacyjnego do żłobków. Urząd stanowczo stwierdził, że nie widzi przeszkód co do tych sposobów informowania rodziców o tym, czy ich dziecko zostało przyjęte do żłobka. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do wieku lat trzech nie zostały zawarte przepisy mówiące o zasadach przekazywania informacji o przyjęciu bądź jego odmowie do danego żłobka. Podmiot tworzący żłobek ma więc możliwość określenia tego sposobu w swoim statucie. Zatem audyt RODO rozwiał wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Warto przy tym zauważyć, że nawet na podstawie tak zwanej specustawy w sprawie koronawirusa, nie zostało wydane żadne rozporządzenie dotyczące przeprowadzania rekrutacji do żłobków ani innych form opieki nad dziećmi do trzech lat.

Obowiązek zabezpieczania danych osobowych rodziców i ich dzieci

Oczywistą sprawą jest tutaj ochrona danych osobowych. Informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego zawierają dane osobowe dzieci, dlatego powinny być właściwie zabezpieczone. Ważne też jest, aby wyniki rekrutacji trafiły do odpowiedniej osoby, która jest uprawniona do ich otrzymania.

Zatem, jeśli podmiot tworzący żłobek uzyskał od rodziców bądź opiekunów dziecka numer telefonu lub adres skrzynki elektronicznej do kontaktu z nimi, to bez problemu może poinformować ich o wynikach rekrutacji właśnie poprzez podane środki komunikacji. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest artykuł 6 ust. 1 lit c unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) mówiący o tym, że przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Należy pamiętać, aby zakres pozyskiwanych danych był adekwatny do celu ich udostępnienia – w tym przypadku dane są konieczne do poinformowania rodzica bądź opiekuna o wynikach rekrutacji dziecka do żłobka. Ponadto, w przypadku informowania za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na administratorze danych ciąży obowiązek informatycznego zabezpieczenia udostępnianych w ten sposób informacji. Bardzo ważne jest, aby administrator danych stosował środki ochrony przetwarzania danych odpowiednie do skali ryzyka, jak również zweryfikował je pod kątem integralności, utraty poufności oraz dostępności danych.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu