Jakie kary grożą za brak współpracy z organem nadzorczym?

Jedynie pozornie wydawać by się mogło, że brak współpracy z organem nadzorczym nie grozi żadnymi konsekwencjami. Przekonał się o tym przedsiębiorca prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole. To właśnie na niego w wyniku audytu ochrony danych osobowych, karę w wysokości aż 5 tys. zł nałożył Prezes UODO.

Czego prawidłowo nie zrobił przedsiębiorca?

Podstawą sytuacji, która doprowadziła do ukarania był to, że przedsiębiorca nie zapewnił Prezesowi UODO dostępu do niezbędnych danych osobowych umożliwiających ocenę wdrożenia RODO przez administratora. Ocenie miało podlegać m.in. to, czy administrator zastosował się do przepisów RODO, zawiadamiając osoby, których dane zostały naruszone.

Przedsiębiorca zgłosił do Prezesa UODO to, że w prowadzonym przez niego niepublicznym żłobku i przedszkolu doszło do naruszenia ochrony danych osobowych – utracił on dostęp do danych osobowych, które przechowywał.

Organ nadzorczy w osobie Prezesa UODO trzykrotnie wezwał przedsiębiorcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Pomimo upewnienia się, że przedsiębiorca otrzymał wezwanie, Prezes UODO nie otrzymał od niego żadnej odpowiedzi.

Obowiązki przedsiębiorcy

Odbieranie i prowadzenie korespondencji związanej z prowadzoną działalnością jest jednym z obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy. W sytuacji, kiedy to on sam zgłosił Prezesowi UODO naruszenie ochrony danych osobowych, mógł się spodziewać, że organ nadzorczy zajmie stanowisko i zechce otrzymać wyjaśnień przynajmniej w sprawie przeprowadzenia przez przedsiębiorcę audytu ochrony danych osobowych.

Decyzja organu nadzorczego

Organ nadzorczy w podejmowaniu decyzji wziął pod uwagę szereg czynników, które obciążają przedsiębiorcę. Podstawową przyczyną takiego ukarania jest m.in. to, że ukarany prowadził działalność obejmującą przetwarzanie danych osobowych dzieci, one zaś wymagają szczególnej ochrony i w takiej sytuacji prawidłowe wdrażanie RODO jest szczególnie istotne. Co więcej, na wysokość kary wpłynął brak współpracy z Prezesem UODO, umyślny charakter naruszenia przepisów oraz charakter, wagę i czas trwania tego naruszenia. W związku z tym kara nałożona jest w opinii organu nadzorczego odpowiednia i proporcjonalna do wagi naruszenia, a działalność przedsiębiorcy nie poniesie znaczącego uszczerbku.

Jaki jest cel takiej kary?

Kary tego typu mają na celu przede wszystkim zdyscyplinowanie przedsiębiorcy do dokonywania audytu ochrony danych osobowych, zwłaszcza poprzez prawidłową współpracę z Prezesem UODO. Kara dotyczy zatem dalszego toku trwającego właśnie postępowania, ale i innych postępowań, które w przyszłości mogą być prowadzone z udziałem tego przedsiębiorcy przed organem nadzorczym. Co więcej, ta kara stanowi jasny sygnał dla wszystkich przedsiębiorców, że lekceważenie obowiązków współpracy z odpowiednim organem jest naruszeniem o dużej wadze, więc podlega sankcjom karnym – zwłaszcza jeśli utrudnienie związane jest z brakiem udostępnienia informacji niezbędnych do realizacji zadań tego podmiotu np. w zakresie audytu RODO.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu