Handel danymi osobowymi, a prawo

W dzisiejszych czasach najbardziej opłacalnym towarem stają się dane osobowe. Handel danymi nie jest w Polsce nielegalny jednak, aby pozyskiwanie informacji w ten sposób było zgodne z prawem, muszą zostać spełnione warunki zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych, a także proces ten musi posiadać podstawę prawną (np. zgoda osoby, której dane dotyczą).

GIODO często otrzymuje skargi od osób, które odbierają telefony lub wiadomości e-mail z ofertami handlowymi od firm, z którymi się wcześniej nie kontaktowali. W toku rozstrzygnięcia takiego zgłoszenia okazuje się jednak, że przedsiębiorstwo działało zgodnie z prawem. Powodem są zaznaczone zgody na przesyłanie ofert marketingowych w trakcie rejestracji na portalach, konkursach lub promocjach. Aby więc uniknąć podobnych sytuacji, należy zawsze dokładnie zapoznać się z formularzami, które mamy zamiar podpisać, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Każdy obywatel ma prawo odwołać wyrażoną zgodę. Jednak aby móc to zrobić należy zwrócić się z osobna do każdego podmiotu, który nabył nasze dane.

W trakcie zakupu bazy danych przez Administratora, nakłada się na niego obowiązki związane z przepisami o ochronie danych. Jest to między innymi zapewnienie podstawy prawnej, z której wynikać będzie, że firma pozyskała dane w legalny sposób. Określa to art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych:

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą”.

Jeżeli przedsiębiorstwo pobrało dane od osób, których one nie dotyczą, ciąży na nich obowiązek informacyjny, który musi być wykonany bezpośrednio po zebraniu danych. Wynika to z faktu, że każda osoba musi mieć możliwość sprzeciwienia się posługiwania jej danymi przez inne podmioty.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu