Dane osobowe uczniów w obliczu pandemii i nauki zdalnej

RODO

Obecny stan pandemii, w jakim znajduje się niemal cały świat, stawia przed nami wyzwania, o których jeszcze rok temu nikt nie myślał. Nie chodzi tu jedynie o problemy związane z sektorem firm prywatnych, ale również o placówki publiczne w tym również szkoły, które przez wybór zdalnej formy nauczania zostały zobowiązane do wprowadzenia audytu RODO.

Zdalne nauczanie poprzedzone wprowadzeniem audytu RODO

Nauczanie w takiej formie to nie tylko szansa na kontynuację ścieżki kształcenia w warunkach, w których nauczanie stacjonarne nie jest możliwe, ale i zagrożenie udostępnienia wrażliwych danych uczniów osobom lub instytucjom do tego niepowołanym. Obowiązkiem szkół w nowej rzeczywistości jest m.in. przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz solidne zabezpieczenie danych, a także udostępnienia narzędzi nauczycielom i uczniom wspomagających nauką zdalną. W dalszej części artykułu podamy wskazówki, którymi powinni kierować się nauczyciele przy organizowaniu i prowadzeniu lekcji zdalnych.

Wskazówki dla nauczycieli i rodziców w zgodzie z RODO

Czy nauczyciel może korzystać z własnego laptopa? A co z nagrywaniem uczniów i prowadzeniem e-dziennika? Na te wszystkie pytania, z przyjemnością odpowiemy!

  1. Czy nauczyciel może korzystać z własnego laptopa podczas nauki zdalnej?

Tak. Jednak trzeba pamiętać, że istnieją pewne warunki co do wykorzystania prywatnego sprzętu. Przede wszystkim, należy zadbać o to, aby było on odpowiednio zabezpieczony tj. system powinien być zaktualizowany, posiadać aktywny program antywirusowy, ale również powinien być niedostępny dla innych domowników. Dane przechowywane na urządzaniach przenośnych powinny być zaszyfrowane i zabezpieczone hasłem.

  1. Czy zgoda rodziców na korzystanie przez szkołę z platform elektronicznych lub komunikatorów jest wymagana?

Zgoda na przetwarzanie danych przy wykorzystaniu wdrożonych przez szkołę narzędzi i platform nie jest wymagana.

  1. Czy nauczyciel może domagać się, aby rodzic nagrał wideo prezentujące wykonanie przez dziecko zadania?

Szkoła nie ma podstaw, aby gromadzić takie dane, ale jeżeli rodzic ma warunki techniczne może takie nagranie udostępnić. Należy jednak mieć na uwadze, że administratorem przesyłanych danych jest szkoła, a nie nauczyciel i takie dane należy odpowiednio chronić.

  1. Czy jest wymagana zgoda rodziców przy gromadzeniu danych w e-dzienniku?

Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dziennika elektronicznego prowadzone jest na podstawie przepisów prawa, które nakładają na nią obowiązek prowadzenia dokumentacji. Zgoda rodzica nie jest podstawą do prowadzenia takiej dokumentacji.

  1. Czy rodzice mają dostęp do danych innych uczniów?

Dane zawarte w dzienniku elektronicznym nie są powszechnie dostępne.

  1. Czy szkoła powinna poinformować o zakażeniu ucznia/nauczyciela?

Nie ma obowiązku informowania wszystkich uczniów i pracowników szkoły, że konkretny uczeń jest zakażony.

Dyrekcje szkół nie mogą zapominać, jak wrażliwymi danymi dysponują, a także, że ciąży na nich ogromna odpowiedzialność w razie niepoprawnie przeprowadzonego audytu RODO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu