Dane o podatnikach będą dostępne dla prezesa UOKiK

Przepisy wchodzące w skład tarczy antykryzysowej 4 wprowadzają zmiany ordynacji podatkowej. Jedną z najważniejszych jest zwiększenie uprawnień prezesa UOKiK, w ramach których będzie miał dostęp do informacji o podatnikach, włączając w to te objęte tajemnicą bankową. Eksperci twierdzą, że to kolejna „wrzutka” niemająca nic wspólnego z potrzebami dotyczącymi ratowania gospodarki przed skutkami pandemii.

Zwiększone uprawnienia prezesa UOKiK

W art. 40 ustawy z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 mowa o tym, że naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych zezwala się na udostępnienie akt, także tych zawierających informacje wymienione w art. 182, prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mogą je udostępniać w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami min.:

 • wyjaśniającym,
 • antymonopolowym,
 • w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową,
 • wstępnym sprawdzającym i postępowaniem kontrolnym z ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Dotychczas różnego rodzaju organy podatkowe mogły przekazywać tego rodzaju poufne informacje takim instytucjom jak:

 • minister finansów,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • generalny inspektor informacji finansowej,
 • czy ABW

Co ważne – po wejściu nowych przepisów w życie prezes UOKiK będzie w stanie uzyskać informacje objęte tajemnicą bankową. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia ich lub porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany przekazać informacje na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego, a od niego mogą trafić do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak chronić swoje dane osobiste i podatkowe

W związku z tym, że niebawem prezes UOKiK będzie w stanie uzyskać dostęp do wrażliwych danych przekazywanych przez banki, zakłady ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne. Audyt RODO może okazać się niezbędny zarówno dla podmiotów przechowujących dane finansowe, jak i innych przedsiębiorstw i instytucji.

Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy spełniasz wszystkie przepisy i założenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Dzięki temu ograniczysz szansę udostępnienia Twoich danych finansowych i podatkowych. Jeżeli banki także będą skutecznie stosować się do RODO, szanse na krążenie między instytucjami informacji objętych tajemnicą bankową będą dużo mniejsze.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu