Czy pierwszy kodeks branżowy zostanie wkrótce zatwierdzony?

W Polsce jest 30 dokumentów, które mogą ułatwić firmom działanie zgodne ze wdrożonym RODO. Jednak jeszcze ani jeden kodeks branżowy nie został oficjalnie przyjęty. Pojawiła się nadzieja, że niebawem może się to zmienić. W grudniu EROD ma ocenić polskie wymagania akredytacji podmiotu, który monitoruje kodeksy. W pierwszej kolejności zatwierdzone mają zostać kodeksy z sektora medycznego.

Prace nad kodeksami branżowymi

Kodeksy branżowe ukazują, jak należy stosować ogólne zapisy RODO w danych branżach. Prezes UODO cały czas czeka na zaakceptowanie wymogów dla tych podmiotów, które monitorują kodeksy. Niestety w Polsce stale pojawiają się problemy związane ze stosowaniem wdrożonego RODO. Może to właśnie wynikać z niejasnego języka przepisów, jak i ze specyfiki różnych branż czy też grup zawodowych. W różnych miejscach inaczej wdraża się RODO. Dlatego kodeksy branżowe mogą rozwiązać wszelkie problemy. W Polsce 30 kodeksów jest w trakcie przygotowywania, osiem z nich jest już prawie gotowa. Są to między innymi dokumenty opracowane przez Związek Banków Polskich, lekarskie Porozumienie Zielonogórskie, Polską Federację Szpitali, Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, Związek Pracodawców Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Polską Radę Centrów Handlowych.

Prace nad tymi projektami cały czas trwają. Pierwsze mają zostać kodeksy z sektora ochrony zdrowia, które już dwa lata temu trafiły do UODO. Prezes UODO oczekuje na ostateczne, zmodyfikowane projekty od wnioskodawców. Niebawem Porozumienie Zielonogórskie, a także Polska Federacja Szpitali mają przekazać już swoje poprawione wersje kodeksów do UODO. Po ich zatwierdzeniu nastąpi publikacja dokumentów.

Podmiot monitorujący przestrzeganie kodeksu

Kodeks branżowy musi być weryfikowany, czy korzystające z niego firmy przestrzegają jego zasad. Dlatego warunkiem zatwierdzenia takiego kodeksu jest wyznaczenie podmiotu monitorującego. UODO przedstawił projekt wymogów akredytacji, ale nie został on jeszcze zaopiniowany przez EROD. Ma to nastąpić w grudniu. Podmiot monitorujący musi być przede wszystkim niezależny od twórców, członków i kandydatów kodeksu, a także przedstawicieli branży, sektora lub zawodu, których dotyczy dany kodeks branżowy. Ponadto musi mieć fachową wiedzę w danej branży oraz gwarantować, że wykonywane zadania nie powodują konfliktu interesów. Co więcej, może on funkcjonować w dowolnej formie prawnej. Musi również wykazać, że posiada niezbędne zasoby finansowe, techniczne oraz personalne do wykonywania swoich obowiązków.

Głównym zadaniem takiego podmiotu jest nie tylko monitorowanie danego kodeksu, ale również podpowiadanie dobrych praktyk. Dzięki czemu odciąży on firmy z myślenia o prawidłowym wdrożeniu RODO. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że może być kilka podmiotów monitorujących. Na przykład dla dużych podmiotów leczniczych mogą to być wyspecjalizowane podmioty, zaś dla indywidualnych praktyk mogą być samorządy zawodowe.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu