Certyfikat aktywny o numerze: C/103/2019
Certyfikat ważny od: 2019-06-30
Certyfikat ważny do: 2020-07-01
Wydany dla: Prof Consulting Grzegorz Grabowski
NIP: 9532263130
Regon: 0009521475
Adres: ul. Kacza 13
Adres: 85-453 Bydgoszcz


Co to oznacza?
Wymieniony powyżej podmiot przeszedł audyt wykonany przez nasze Centrum, podczas którego nasi audytorzy znaleźli dowody na stosowanie wymaganych prawem zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych. W tym sprawdzono: dokumentację procesów ochrony danych, gwarancję wykonywania praw przysługujących osobom fizycznym, zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne i zabezpieczenia informatyczne.
Powyższy certyfikat potwierdza odpowiednie zaangażowanie podmiotu w proces ochrony danych osobowych.
Niniejszym zaświadczamy również, że prowadzone czynności przetwarzania zgodne są z obowiązującym prawem w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Menu