Certyfikat aktywny o numerze: C/101/2020
Certyfikat ważny od: 2021-06-01
Certyfikat ważny do: 2022-06-01
Wydany dla: IT Kreator Sp. z o.o.
NIP: 9522139894
Regon: 362715081
Adres: ul. Bielawska 14a
Adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna


Co to oznacza?
Wymieniony powyżej podmiot przeszedł audyt wykonany przez nasze Centrum, podczas którego nasi audytorzy znaleźli dowody na stosowanie wymaganych prawem zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych. W tym sprawdzono: dokumentację procesów ochrony danych, gwarancję wykonywania praw przysługujących osobom fizycznym, zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne i zabezpieczenia informatyczne.
Powyższy certyfikat potwierdza odpowiednie zaangażowanie podmiotu w proces ochrony danych osobowych.
Niniejszym zaświadczamy również, że prowadzone czynności przetwarzania zgodne są z obowiązującym prawem w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).