Certyfikat aktywny o numerze: 000001


Oczywiście nie wystawiliśmy sobie sami certyfikatu, gdyż nie miał by on wówczas wartości. Potwierdzamy natomiast i deklarujemy, że przetwarzanie danych osobowych w naszej spółce odbywa się zgodnie z RODO.


Certyfikat ważny od: 2018-05-25
Certyfikat ważny do: zawsze
Wydany dla: Polskie Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych Sp. z o.o.
NIP: 6762507404
Regon: 364446828
Adres: Plac Bankowy 2
Adres: 00-095 Warszawa


Co to oznacza?
Wymieniony powyżej podmiot przeszedł audyt wykonany przez nasze Centrum, podczas którego nasi audytorzy znaleźli dowody na stosowanie wymaganych prawem zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych. W tym sprawdzono: dokumentację procesów ochrony danych, gwarancję wykonywania praw przysługujących osobom fizycznym, zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne i zabezpieczenia informatyczne.
Powyższy certyfikat potwierdza odpowiednie zaangażowanie podmiotu w proces ochrony danych osobowych.
Niniejszym zaświadczamy również, że prowadzone czynności przetwarzania zgodne są z obowiązującym prawem w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).