Ogólne

Czym są dane osobowe?

Niemal codziennie mamy do czynienia z danymi osobowymi. Wszelkie informacje, które umożliwiają nam identyfikacje kogokolwiek, czy to przez imię, nr PESEL, nr dowodu osobistego, wygląd, a nawet adres e-mail to dane osobowe. Zostało to określone w art.6 ustawy…
Menu