Ogólne

RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Unijna dyrektywa RODO niesie ze sobą sporo zmian w kwestii ochrony danych osobowych. Zmiany te nie będą dotyczyć jedynie dużych przedsiębiorstw czy instytucji publicznych, a również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pierwszym krokiem przygotowania się osób prowadzących jednoosobową…

Zasada retencji danych

Według przepisów Regulacji o Ochronie Danych osobowych dane muszą być zbierane w wyraźnie określonym i uzasadnionym przez prawo celu. Dodatkowo zasady RODO wymagają, aby dane nie były dalej przetwarzane w sposób niezgodny ze wskazanymi celami. Po zakończeniu przetwarzania…

Bezpieczeństwo danych podczas rejestracji kart pre-paid

W związku z wejściem w życie przepisów o działaniach antyterrorystycznych zobowiązujących do rejestracji karty pre-paid oraz licznymi zgłoszeniami naruszeń, GIODO ostrzega przed nieuczciwymi operatorami telekomunikacyjnymi, którzy pobierają od użytkowników kart zbyt wiele danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych…

Czy RODO jest dla każdego?

25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenia (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia…

Kontrola bezpieczeństwa danych w rejestrze PESEL

Jak wykazała kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przeprowadzona w Ministerstwie Cyfryzacji administrator danych przetwarzanych w rejestrze PESEL, naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Inspekcja, którą przeprowadził w Ministerstwie Cyfryzacji GIODO, była następstwem poprzednich kontroli w kancelariach oraz…
Menu