PCCBIODO - Wdrożenia, audyty oraz certyfikaty RODO

Zwiększamy świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i budujemy zaufanie ich Klientów w obszarze bezpieczeństwa. Przyznajemy znak jakości tym przedsiębiorcom, którzy profesjonalnie podchodzą do ochrony danych.

Wybór środków bezpieczeństwa uzależniony jest od prawidłowej identyfikacji zagrożeń

Audyt rodo, RODO, Wdrożenie RODO
Każda z sytuacji wymagających oszacowania właściwego poziomu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szczegółowej analizy ogólnej sytuacji. Możliwość sprawnego przywrócenia dostępu do danych w przypadku wystąpienia ściśle określonych incydentów zachodzi jedynie w przypadku regularnego mierzenia, testowania, a także oceniania skuteczności. Jak widać, zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nie należy do najprostszych zadań i wymaga podejmowania koniecznych działań. Wykorzystanie specjalistycznego systemu do naruszenia bezpieczeństwa danych W ostatnim czasie doszło do zgłoszenia naruszenia danych osobowych organowi nadzorczemu przez administratora. Cała procedura opierała się na złamaniu specjalistycznych zabezpieczeń informatycznych systemu, który dotychczas…
Czytaj dalej

Prawo pracodawcy do uzyskania adresu zamieszkania lub korespondencji

RODO
Proces rekrutacji, a następnie zatrudnienia wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest oczywiście uzupełnienie formularza kontaktowego, w którym konieczne jest udostępnienie prywatnych danych osobowych przyszłego pracownika. Dość często pojawia się pytanie, czy pracodawca może wymagać udostępnienia informacji o aktualnym miejscu zamieszkania bądź też adresu do korespondencji. Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca, jednak taka możliwość pojawia się dopiero w momencie zawarcia umowy o pracę. Adres zamieszkania a aktualnie obowiązujące przepisy RODO Przeprowadzony audyt ochrony danych osobowych pozwolił na stwierdzenie, iż w uprawnieniach pracodawcy…
Czytaj dalej

Dyscyplinarne postępowanie wobec nauczyciela – jakie dane można udostępnić?

Audyt rodo, RODO, Wdrożenie RODO
W dzisiejszych czasach postępowania dyscyplinarne prowadzone w stosunku do nauczycieli zdarzają się naprawdę bardzo często. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy konkretnej sytuacji niezbędne jest zbieranie dowodów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy, wykorzystując wszystkie dostępne metody. W przypadku konieczności zwrócenia się przez komisję dyscyplinarną, a także rzecznika dyscyplinarnego o udostępnienie danych osobowych nauczyciela niezbędne jest wystosowanie odpowiednio uzasadnionego wniosku. Natomiast w gestii administratora leży konieczność weryfikacji, czy istnieją przesłanki pozwalające na przekazanie informacji konkretnym podmiotom. Wnioski dowodowe w postępowaniu dyscyplinarnym Audyt ochrony danych osobowych doprowadził do sytuacji,…
Czytaj dalej

W jakim zakresie komornik może udostępniać dane osobowe dłużnikom wierzytelności?

Audyt rodo, Bezpieczeństwo, RODO
Z każdym rokiem wzrasta liczba osób, które trafiają na listę dłużników wielu banków oraz firm pożyczkowych. Dość często pojawia się również pytanie, czy komornik może przekazywać tego rodzaju instytucją dane osobowe klientów. Wbrew pozorom odpowiedzieć na to pytanie jest twierdząca. W celu poparcia tej tezy należy powołać się na przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Cała procedura wymaga jednak szczegółowego wymienienia osób, wobec których toczy się postępowanie, a także wskazania wierzytelności. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego a przepisy prawa Nad sprawą udostępniania danych osobowych dłużnikom wierzytelności przez…
Czytaj dalej

Jak daleko może posunąć się ZUS w przypadku zwolnień lekarskich?

RODO
Już od wielu lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszukuje idealnych sposobów na weryfikację miejsca pobytu osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. Dotychczas szczególnie po wdrożeniu RODO stosowano tradycyjne metody, a mianowicie bezpośrednie wizyty pracowników ZUS-u w miejscu zamieszkania. W przypadku, gdy osoby posiadające zwolnienie lekarskie będą zajmowały się niezgodnymi z prawem czynnościami, podmiot zarządzający będzie miał możliwość ubiegania się o zwrot wypłaconego świadczenia chorobowego. Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej Wdrożenie RODO spowodowało, że w grudniu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o konieczności wystawiania zwolnień lekarskich jedynie w formie…
Czytaj dalej

Czy administrator danych zawsze odpowiada za wyciek danych osobowych?

RODO
Dane osobowe to w dzisiejszych czasach jedna z najważniejszych rzeczy, jakie posiada każdy z nas. Chodzi tu zarówno o numery telefonów czy też adres mailowy, a także numer dowodu osobistego, numer identyfikacyjny PESEL bądź adres zameldowania. Aktualnie robiąc nawet drobne zakupy internetowe, konieczne jest udostępnienie prywatnych danych. Istnieją podmioty, które odpowiedzialne są za ich przetwarzanie. Pojawia się jednak pytanie, kto odpowiada w przypadku, gdy powyżej wymienione informacje wyciekną ze strzeżonych baz danych. Wyciek danych osobowych – jak do tego doszło? Na początku 2020 roku doszło do wypłynięcia…
Czytaj dalej

Zależności zachodzące między prawem podstawowym a sztuczną inteligencją

RODO
Każdemu mieszkańcowi krajów Unii Europejskiej przysługują prawa podstawowe, do których należy zaliczyć głównie równość, szacunek oraz uczciwość. To właśnie na ich podstawie określono standardy codziennego życia, a także pracy. Informacje o prawach podstawowych znaleźć można między innymi w Karcie Praw Podstawowych. W celu ich ochrony utworzono specjalny organ znany obecnie jako Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Sztuczna inteligencja i jej aktualne funkcje Z każdym rokiem w wielu aspektach naszego codziennego życia obserwujemy gwałtowny rozwój technologii, w związku z tym coraz więcej mówi się o sztucznej inteligencji. Choć wiele osób…
Czytaj dalej

Czy są szansę na zmianę decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie WhatsApp?

Audyt rodo, Bezpieczeństwo, RODO
Rozwój technologii na przestrzeni kilku ostatnich lat gwałtownie przyspieszył. W związku z tym konieczne było stałe dostosowywanie aktualnych przepisów unijnego prawa do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Nad zgodnością krajowych ustaw z obowiązującym prawem europejskim od wielu lat czuwa Europejska Rada Ochrony Danych znana również jako EROD. W ostatnim czasie organ ten zajmował się dość głośnym konfliktem między zarządem WhatsApp’a, a irlandzkim organem nadzorczym. Głośny spór z WhatsApp’em w tle Europejska Rada Ochrony Danych w lipcu bieżącego roku przyjęła decyzję, która miała za zadanie rozstrzygnąć spór powstały w związku z decyzją…
Czytaj dalej

W kilku słowach o programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”

Audyt rodo, Bezpieczeństwo, RODO
Bezpieczeństwo danych osobowych z każdym rokiem odgrywa naprawdę ważną rolę w naszym życiu. Wbrew pozorom prywatne dane, do których należy zaliczyć numer identyfikacyjny PESEL, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania coraz częściej stają się łupem internetowych przestępców. W związku z tym wiele organów w naszym kraju decyduje się na opracowanie interesujących programów edukacyjnych, które mają za zadanie zwrócić uwagę obywateli na fakt, jak ważne w dzisiejszych czasach jest bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych. Założenia programu „Twoje dane – Twoja sprawa” Audyt ochrony danych osobowych dał możliwość zaobserwowania, jak…
Czytaj dalej

Jak wygląda kwestia przetwarzania danych osobowych w szkołach?

Audyt rodo, Bezpieczeństwo, RODO
Każdemu z nas wrzesień kojarzy się z powrotem do szkoły oraz rozpoczęciem nowej przygody w przyjaznym towarzystwie. Wdrożenie RODO spowodowało, że ten okres dla szkolnych władz to moment ciężkiej pracy, która wymaga dopełnienia wielu formalności. Jedną z najważniejszych jest konieczność otrzymania zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dotyczących konkretnego ucznia. Wbrew pozorom ten temat z każdym rokiem wzbudza coraz więcej kontrowersji, a liczba zadawanych pytań stale się zwiększa. Dane osobowe rodziców a dziennik lekcyjny Od wielu lat dane osobowe rodziców konkretnych uczniów umieszczane są w specjalnych…
Czytaj dalej

Serwisy zewnętrzne

Ministerstwo Cyfryzacji
UODO
ABI Informator
Rozporządzenie RODO
Menu